Ako banky tvoria peniaze?

Poslať na

 

Zakaždým keď banka poskytne úver, vytvorí nové peniaze.

Väčšina peňazí dnes existuje len vo forme čísel v počítačových systémoch. 

Iba okolo 5% peňazí existuje vo forme hotovosti (papierové bankovky a kovové mince). Zvyšné boli vytvorené v počítačových systémoch bánk v priebehu posledných 30 rokov! 

Je pre vás ťažké tomu uveriť? Tu je úryvok z publikácie Bank of England:

"Odkiaľ pochádzajú peniaze? V modernej ekonomike má väčšina peňazí podobu bankových vkladov. Avšak ako sú tieto bankové vklady tvorené, je často nepochopené. Hlavným spôsobom, akým sú tvorené, je prostredníctvom komerčných bánk poskytujúcich úvery: zakaždým keď banka poskytne úver, vytvorí vklad na bankový účet dlžníka, a tým vytvára nové peniaze. Tento opis tvorby peňazí sa líši od popisov v niektorých učebniciach ekonómie."

Inými slovami, banky vytvárajú peniaze z čistého vzduchu.

Ak banky tvoria peniaze, ako sa im počas krízy mohli peniaze minúť?

Tento vyššie popísaný systém znamená, že banky môžu pokračovať v požičiavaní dovtedy, kým my (jednotlivci, rodiny, firmy a vláda) sme ochotní si požičiavať. Problém nastáva len vtedy, keď naše splátky úverov začnú predstavovať tak veľký podiel nášho príjmu, že keď zaplatíme splátky za hypotéku a kreditné karty, neostanú nám už peniaze na jedlo. 

Keď nastane toto, ľudia prestávajú splácať svoje úvery a banky začínajú strácať peniaze. To je presne to, k čomu došlo počas krízy 2008.